Szkoła muzyczna

Szkoła muzyczna Hasten, André Kokosch

Nauka gry na wszystkich instrumentach i we wszystkich gatunkach muzycznych – od klasyki do Pop i Rock włącznie z nauką teorii muzyki.
Również dla studentów muzyki i pedagogów społecznych, aby mogli się przygotować do egzaminów końcowych.
Szkoła bez ograniczeń wiekowych, zapraszamy dzieci, młodzież i osoby starsze.

Tel./Fax.: 02191 – 840581